Aire condicionat

  • Carga, reparació i verificació del circuit
  • Substitució i reparació de peces
  • Canvi de filtre deshidratant i/o partícules

Vagi còmode dins del seu cotxe.